Chemität vízkőoldó 1000 ml

  • Leírás
  • További információk

Leírás

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. FONTOS! Ne alkalmazza krómozott és egyéb érzékeny fémfelületeken, savnak nem ellenálló mészkő-, márvány-, kerámiafelületek vízkőmentesítésére. Nem használható sérült bevonatú szanitereken, porózus csempefelületeken. Kétség esetén előzetesen végezzen összeférhetőségi próbát egy kevésbé látható helyen. SOHA ne keverje más tisztítószerekkel. TILOS hipoklorit tartalmú termékekkel együtt használni, veszélyes gáz – klór – szabadul fel. Használat után a flakont mindig szorosan zárja vissza és mosson kezet. VESZÉLY. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Gyermekektől elzárva tartandó.Védőkesztyű/védőruha és szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti és regionális előírások betartásával.

További információk

Tömeg1.100 kg
Sikeresen a kosárhoz adtad a terméket: